Doner

Spørsmål og svar

Hva gjør Dyrenes Forbund?

Vi er en gruppe av frivillige mennesker som jobber for dyrs frihet og deres rettigheter gjennom alle lovlige metoder.

Hvem står bak Dyrenes Forbund?

Vi er en frivillig gruppe mennesker som er engasjert for dyrs rettigheter og deres frihet.

Hvem kan være medlem av Dyrenes Forbund?

Kun de som er dedikert til saken og har samme idealer som gruppen kan bli medlem. Men absolutt alle kan få lov til å være med som frivillige og jobbe for dyrs interesser.

Er det sunt å være veganer/vegetarianer?

Ja. Et plante basert kosthold som veganere har er støttet som sunt, og ofte regnet som bedre for helsen hvis det er gjort på riktig måte. Dette støtter majoriteten av alle verdens helse organisasjoner. Se Helseorganisasjoners posisjon på veganisme for mer informasjon.

Hva er spesiesisme/ artsjåvinisme?

Spesiesisme/ artsjåvinisme er en form for diskriminering basert på artsmedlemskap. Det innebærer å behandle medlemmer av en art som moralsk viktigere enn medlemmer av andre arter, selv når deres interesser er likeverdige.

Har alle dyr bevisthet?

"The Cambridge Declaration on Consciousness" fastslår at dyr har en bevisthet på samme nivå med mennesker.

Hva er forskjellen på en veganer og en vegetarianer?

En veganer er en person som tar et etisk standpunkt og unnlater å utnytte dyr i mat, klær, og alle andre steder så godt og praktisk mulig. Mens en vegetarianer er på en diet som unnlater alt av kjøtt produkter fra dyr, også kjent som lacto-ovo-vegetarianer.

Hva er en veganer?

En veganer er en person som har tatt et etisk standpunkt mot alle former for utnyttelse av dyr i mat, klær, og alle andre former. Det handler ikke om perfeksjonisme, men å gjøre sitt beste for å minske skaden man gjør på andre individer.

Hva er veganisme?

Veganisme er filosofien om at når mennesker ikke trenger å utnytte og drepe ikke-menneskelige dyr så skal vi heller ikke. Dyr fortjener vår omtanke og kjærlighet, de er ikke ting som eksisterer for at mennesker skal utnytte dem.

Hva er en dyrerettsaktivist?

En dyrerettsaktivist eller dyrerettighetsaktivist er en person/aktivist som kjemper for at dyr skal få rettigheter på linje med mennesker.

Hva er en dyrevernsaktivist?

En dyrevernsaktivist er en person/aktivist som jobber for å minske og verne dyr fra lidelse. Det er mange som kaller seg dyrevernaktivister selv om de er for dyrs rettigheter.

chevron-down