Doner

Problemer med sirkus

Sirkus er ofte forbundet med glede og latter, men dessverre er det dyrene som må betale prisen. At dyr brukes til å underholde oss på sirkus, er ikke bare skadelig for de aktuelle dyrene, men det sender også en melding til publikum og spesielt til barn om at det er riktig å manipulere dyr til glede for oss. Sirkus med dyr har eksistert i lang tid, men det betyr ikke at det er riktig. Dyrenes Forbund mener at alle dyr bør behandles med respekt og medfølelse. Derfor kjemper vi for å få slutt på bruken av dyr i sirkusforestillinger.

Trent hardt ifra fødselen av

Dyrene i sirkuset blir trent hardt allerede når de er små for å slette naturlig atferd og instinkter. De læres ved hjelp av belønning og straff til å utføre unaturlige kunster og å bli innlosjert i trange rom og transporter i løpet av tiden utenfor teltene. Sirkusdyrene blir transportert rundt og vist frem til kroppene og psyken deres er så degradert at de blir ansett som oppbrukte.

Stereotypisk atferd

Sirkusdyrenes liv skiller seg veldig fra hvordan deres søskenbarn lever i det fri. For eksempel vandrer elefanter i et naturlig miljø hver dag milevis med flokken sin. På sirkuset har disse intelligente og sosiale vesenene ingen måte å nå sine grunnleggende behov, noe som fører til stress og kjedsomhet. Dette kan bevises ved stereotyp oppførsel, det vil si en konstant repetisjon av en bevegelse som å vippe frem og tilbake eller manisk tygge på ethvert objekt, som noen ganger er direkte skadelig. Det er også vanlig at dyrene blir apatiske eller aggressive. Det er mange eksempler på dyr som plutselig kjører amok i sirkuset eller skader andre dyr og deres fremmøtte.

Dyrefrie sirkus

Dagene til det tradisjonelle sirkuset begynner nok å nærme seg slutten. Å se dyr som fraktes rundt morer færre og færre mennesker. I stedet har det blitt vekket interesse for såkalte nye sirkus, sirkus bestående av mennesker som opptrer sammen. Det er fantastiske dyrefrie sirkus som forvalter sirkusets kulturarv uten å benytte seg av dyr. Et av de mest kjente er Cirkus Cirkör i Sverige. Et nytt og spennende fenomen som også har blitt benyttet i sirkus er hologrammer. Det tyske sirkuset Circus Roncalli skapte et fantastisk sirkusshow ved å bruke hologram-bilder av dyr. Dette er en ny og moderne måte å bruke teknologi på for å holde sirkustradisjonene levende samtidig som at ingen dyr tar skade av det. Videoen under viser et klipp fra det tyske sirkuset hvor de bruker hologram i stedet for levende dyr i manesjen.

Forbud i mange land

Flere land, inkludert Bolivia, Malta, Kypros, Mexico og Bosnia-Hercegovina, har innført et forbud mot dyr på sirkus og er dermed helt dyrefrie. Andre land som Kroatia, Bulgaria, Israel, Belgia, Østerrike, Costa Rica, Singapore og Iran har forbudt ville dyr fra sirkus. Så er det land som har forbud på visse dyrearter på sirkus. Det er blant annet laget restriksjoner i våre naboland Danmark og Finland. Dyrenes Forbund mener at Norge også bør tilpasse seg et mer moderne syn på dyrevelferd der man tar hensyn til alle levende og følende individer og forbyr sirkus med dyr.

chevron-down