Doner

Problemer med pelsindustrien i Norge

Foto: Nettverk for dyrs frihet

I 2025 skal alle pelsfarmer være avviklet i Norge (6). Det har tidligere kun vært forbud mot oppdrett av andre pelsdyr enn rev og mink (1).

Pelsdyrnæringen går ut på at dyr blir oppdrettet og drept bare fordi vi mennesker ønsker å bære dyrenes pels. I Norge består minkfarm-industrien av cirka 570 000 (2019) rev og mink som blir oppdrettet og drept hvert år, og 120 000 rever (2019) . I løpet av de siste tjue årene har antallet pelsfarmer falt kraftig i Norge. For tiden er det rundt 168 pelsfarmer i Norge (2019).

mink i bur med fotskade
Rev med alvorlig fotskade, 2012 Foto: Nettverk For Dyrs Frihet

Revefarmer

Normalt er et revebur på 0,8 kvadratmeter, som knapt gir reven muligheten til å strekke seg ut (en rev er ca. 70 cm lang fra snute til halespiss). Når to rever holdes sammen har de krav på 1,2 kvadratmeter, altså enda mindre plass per dyr. Typisk har de en trepinne som en "leke", og buret inneholder en kasse og en liten hylle til å sitte på. Dyrene serveres en fiberløs grøt som fôr.(1)

Det er ikke alltid riktig for en en ung eller underdanig revetispe å få valper selv. I naturen ville hun heller kanskje hjulpet til med oppdragelsen av en annen rev sitt kull med unger. Revemødre som dette opplever sterkt og mye stress ved å ha andre dominante rever i nærheten av seg. Det antas at dette er noe av grunnen til at revemødre i bur kan reagere abnormt, og skadebite eller drepe sine egne valper.(2,3)

Den manglende mulighet til naturlig aktiviteter som graving, jakt og leker bidrar også til å gjøre rever fanget i bur frustrerte. Som et resultatet kan dyrene få adferdsforstyrrelser. Et eksempel er stereotyp adferd (meningsløse handlingsmønstre som gjentas), som hopping frem og tilbake i buret eller forsøk på “graving” i nettinggulvet. Et annet eksempel er apati, som lett kan forveksles med at reven “hviler”. Pelsbransjen har internt selv innrømmet at adferdsforstyrrelser som apati og stereotyp adferd er problemer som farmerne bør være oppmerksomme på.

revevalp i bur
Revevalp i skittent bur med en blodig byll på beinet Foto: Nettverk for dyrs frihet

Minkfarmer

I et typisk minkbur er plassen hver mink får på 0,27 m². Der har de en liten kasse, med litt halm å gjemme seg. Dette er et svert stimulifattig miljø for dyrene der de får en "leke", som typisk er et plastrør. Til mat serveres de en fiberløs grøt.(1)

to mink i bur
To mink i et bur. Foto: Nettverk for dyrs frihet

Mink blir vanligvis drept ved å gasse dem i et gasskammer med CO2.(1) Undersøkelser av FAO har vist at gassen oppleves veldig ubehagelig for minken, som prøver å rømme.(7)

Kontrast mellom lov og virkelighet

I mange år har Norge hatt en dyrevelferdslov som sier at dyr skal holdes i et godt dyremiljø slik at de får utløp for sin naturlige atferd.(4) Samtidig er minkoppdrett i utgangspunktet det samme i dag som det var på begynnelsen av 1930-tallet. Spørsmålet om minkfarm har blitt en langstrakt politisk sekvens. Hva er de fine ordene i lovgivningen verdt hvis det er tillatt å holde minker i minimale bur hvor de ikke får utløp for sin naturlige oppførsel? Lov og virkelighet går ikke hånd i hånd her.

Flere tilfeller, inkludert den norske veterinærforeningen, har gjennom årene rapportert at pelsdyrfarmene ikke lever opp til dyrevernloven.(5) Det har vist seg enklere sagt en gjort å stoppe minkoppdrett gjennom tøffere regler. Økonomiske interesser har gått foran etiske verdier.

Kampen for pelsfarmene har pågått i mange år, og pågår fortsatt i dag. Meningsundersøkelser har flere ganger vist at et stort flertall av det norske folk er imot pelsdyroppdrett. Gang på gang har likevel økonomiske interesser gått foran dyrene, og politikere har sviktet dyrene flere ganger.

Eksport og import

Størstedelen av pelsen fra norske pelsfarmer blir eksportert, og pelsen som selges i norske butikker importeres (for eksempel rev, chinchilla, coyote og kaninpels). De aller fleste dyr drept i pelsindustrien kommer fra dyr som har bodd på pelsfarmer, men mange dyr blir også fanget og drept i naturen. Les mer om dette her.

Dokumentering av dyremishandling av pelsdyr

Netverk For Dyrs Frihet har dokumentert norske pelsfarmer i mange år. Nedenfor ser du dokumentasjonen deres fra norske pelsfarmer. Du kan også se mer på nettsiden forbypels.no.

Netverk For Dyrs Frihet som viser pelsindustriens virkelighet i Norge 2012.

Fra dokumentasjonen av pelsdyrene, pelsoppdrett og pelsindustrien ser man ganske tydelig et systematisk brudd på dyrevelferdsloven. Dype sår, kannibalisme og stereotypisk atferd er normen, ikke avviket i denne industrien.

Netverk For Dyrs Frihet som viser pelsindustriens virkelighet i Norge 2010.

Kilder

  1. Landbruks- og matdepartementet, Forskrift om hold av pelsdyr, 17. mars 2011
  2. European Commission, The welfare of animals kept for fur production, Report by the Scientific committeeon animal health and animal welfare, 2001
  3. Vitenskapskomiteen for mattrygghet, Risk assessment concerning the welfare of animals kept for furproduction, Rapport til Mattilsynet, 2008
  4. Landbruks- og matdepartementet, Lov om dyrevelferd, 19. juni 2009
  5. Dagsavisen, "Faglige vurderinger av pelsdyrnæringen", 3. mai 2013
  6. Landbruks- og matdepartementet, Lov om forbud mot hold av pelsdyr, 21. juni 2019
  7. Cooper, J.; Mason, G.; Raj, M., “Determination of the aversion of farmed mink (Mustela vison) to carbon dioxide”, Veterinary Record 143, 1998
chevron-down