Doner

Problemer med melk

Foto: Aussie Farms

I reklamens verden består meierifabrikken av solfylte beiteområder, røde fjøs og glade dyr. Dette er en av de mange illusjonene vi blir presentert for fra industriens propaganda. Likevel kan det sies å være langt fra sannheten.

En kalv lenket fast.

Kalver blir hentet fra mødrene

Mange tror at kyr må melkes, noe som er galt. Kyr får melk i juret av samme grunn som alle andre pattedyr; hun føder et barn som trenger mat. Men kalvene i meieriindustrien får ikke melken som er biologisk tilgjengelig for dem. I stedet skilles kalven og kua fra hverandre slik at melken kan konsumeres av oss mennesker. All melkeproduksjon i Norge i dag, inkludert økologisk, er basert på en kalv som er tatt med makt fra moren.

En ku i den norske meieriindustrien insemineres mot dens vilje og er deretter gravid i ni måneder før hun føder en kalv. Kalven blir tatt fra henne direkte eller i løpet av 1-3 dager avhengig av produksjonsformen. Melkeproduksjonen har fått fart i kua, og hun melkes av maskiner eller roboter fordi melken skal konsumeres av mennesker. Hun fortsetter å melkes og etter noen måneder er hun gravid igjen for å føde en annen kalv som også skal tas fra henne, for å holde melkeproduksjonen i gang.

Hva skjer med kalvene?

Den nyfødte kalven som er tatt fra moren, blir vanligvis plassert i en enslig bås, som er omtrent en kvadratmeter. For første gang i livet, og opptil to måneder, lever kalvene i ensomme kalvebåser. Etter det kan kalvene gå sammen med andre kalver. Kalver opp til seks måneder kan holdes innendørs, selv om sommeren. Kuer blir inseminert med makt i en alder av 15 måneder, akkurat som mødrene, for å bli melkekyr. Oksekalver, "biproduktet" fra meieriindustrien, selges ofte og slaktes når de er 18 måneder gamle. De fleste oksekalver lever hele livet innendørs, i trange båser.

Innendørs det meste av livet

I melkeannonsen går kyrne som regel ute. I virkeligheten er de fanget inne det meste av livet. Alle som følger minimumbeitereglene, har kyr innendørs over 90 prosent av levetiden. En stor del av kyrne i Norge er også bundet opp. Alternativet til dette kalles løsdrift. Dette er og svært begrensende for dyra. Kyrne som går i løsdriftssystemer kan bevege seg mer fritt i en låve innendørs, men gulvet er hardt og korridorene smale.

Mens meieribransjen liker å reklamere med at melkekyr går rundt i et åpent landskapet med beite, har industrien bak kulissene sørget for at dette er noe som sjeldent skjer. Kuer har i dag rett til 8 uker ute på sommerhalvåret, noe som vil si at de er innendørs de resterende 10 månedene. Okser har ikke denne retten og han holdes inne hele livet.

kuer som blir melket
Kyr som blir melket. Foto: Aussie Farms

Fra kyr til melkemaskiner

Livet i fjøset er intenst. Det handler om å produsere for å leve. Meieriselskapene har lenge avlet kuer med høyere og høyere melkeproduksjon. I dag produserer en ku dobbelt så mye melk som den gjorde for femti år siden. En stor del av alle kyr i Norge lider av jurbetennelse, en sykdom som er nært knyttet til høy melkeproduksjon. En ku kan leve lenge, i 20-25 år. De fleste kyr i meieriindustrien slaktes når de er rundt 5 år gamle, på grunn av jurbetennelse, dårlig fruktbarhet og fordi de er erstattet av sine mer produktive døtre. Kyrne havner da, som oksekalvene, i kjøttdisken. 60% av alt storfekjøtt som selges i butikkene kommer fra kalver og melkekyr. Annen storfekjøtt kommer fra såkalte kjøttraser eller kjøttkuer.

Kuer tenker, føler, og er smarte, sosiale individer. De kommuniserer gjennom kroppsspråk, dufter og en rekke lyder. Kuer er hengivne mødre og kan gå lange avstander når de prøver å finne sine kalver. De danner altså sterke bånd med sine kjære. Hvis en ku får en kvige kalv, lever de vanligvis i frihet sammen hele livet. Kyrne som har et nært forhold, har en tendens til å vie seg til gjensidig polering, som å slikke hverandre og gni ansiktene mot den andre.

Hittil i 2019 var det 215 063 kuer som ble holdt fanget for melkeproduksjon (kilde SSB).

Oppsummering

  • Alle melke-kuer blir drept for kjøtt.
  • Okse-kalver blir drept få uker etter fødsel.
  • Kuer kan leve i 20-25 år, mens i melkeindustrien lever de 4-5 år.
  • Få timer etter fødsel blir kalvene brutalt tatt fra moren.
  • Kuer blir kunstig befruktet mot deres vilje, ikke naturlig av okser.
Hvordan industriell melkeproduksjon fungerer.
chevron-down