Doner

Problemer med egg

Foto: Aussie Farms

Når vi tenker på en kylling, får de fleste av oss opp et bilde av et egg. Men en høne er selvfølgelig mye mer enn eggene hun produserer. I den norske eggfabrikken har hun blitt fullstendig transformert fra fugl til eggmaskin. Over 4,3 millioner kyllinger lever i dag i den norske eggindustrien. Hønenes liv begynner i et klekkeri, der klekkes de i en maskin. Når de klekkes, så skilles de etter kjønn og hannkyllingene blir lagt på et rullebånd som ender i en maskin bestående av roterende kniver. Siden hanekyllinger ikke er lønnsomme for eggindustrien, blir alle kvernet i hjel umiddelbart etter fødselen.

Det er såkalte klekkerier som avler og selger verpehøner til hønseriene. Disse selskapene avler majoriteten av alle høner i den norske eggindustrien, uavhengig av avlsystemer som frittgående, bur og økologisk-produksjon.

Ulike avlssystemer

Når kyllingene selges fra klekkeribedrifter/rugeri, blir de fraktet til eggfabrikker. Det er forskjellige typer "avls-systemer"; bur, frittgående eller økologisk. Tusenvis av høner i Norge lever livet i bur som er så små at de ikke kan strekke vingene ordentlig, trimme eller gå rundt. Gulvet består av et nett. Representanter for eggbransjen har kalt burene "en velutstyrt leilighet" da de skall inkludere et sandbad, et rede og et abbor. For høna er det imidlertid langt fra noe behagelig miljø. De er helt arbeidsløse og klarer ikke å utføre sin naturlige atferd. Forskning har vist at de er sterkt motiverte for å komme seg ut av burene, for å kunne strekke og flagre vingene.

Mange mennesker tror at såkalte "frittgående høner" har det bra. Men selv om kyllingene slipper unna buret, blir de tvunget til å dele en begrenset plass med titusenvis av andre. Kyllinger i naturen lever i små flokker. De synes det er vanskelig å danne sosiale forhold i det brummende fabrikkmiljøet. Flokkenes store størrelse og det stressende miljøet fører ofte til at kyllingene plukker fjær og hugger på hverandre. I det økologisk "avlsystemet" lever omtrent 7 prosent av hønene i Norge. Deres hverdag ser vanligvis ut som kyllinger som lever i frittgående systemer, med unntak av at det maksimalt kan holdes seks kyllinger per kvadratmeter i stedet for ni, og at de bør få tilgang til et gressbevokst beite utendørs i sommerhalvåret.

Behandlet som eggmaskiner

Uansett "avlsystem" avles alle høner i eggindustrien for å produsere maksimalt. I naturen ville en høne legge noen få kull med egg i året og avle dem til kyllinger, som alle andre fugler. Hønene i eggfabrikken er avlet og manipulert med lys slik at de legger flest mulig egg. En høne i industrien legger omtrent ett egg om dagen. Eggproduksjon er ekstremt krevende for kroppene deres. Mange kyllinger lider av sykdommer som egglederbetennelse, som ofte fører til død, og osteoporose. Uansett "avlsystem" kommer alle kyllinger fra samme klekkeri hvor alle kyllinger blir drept. Det er også samme transportsystem og samme slaktingmetode uavhengig gården de kommer fra. Når kyllingene er omtrent 2 år gamle, blir de ansett som foreldet og drept.

I frihet lever kyllinger i små flokker og de bruker 60 prosent av sin våkne tid på å grave og hogge etter mat i bakken, noe de også gjør fordi de er nysgjerrige detektiver som vil undersøke alt. For å bli rene svømmer de, og om natten vil de sitte høyt oppe på en gren og sove med flokken.

Hvordan egg industrien normalt fungerer.

Kverning av kyllinger

For hannkyllinger i egg-industrien er levetiden kort. Hannkyllinger legger ikke egg og kyllingrasen egner seg ikke til bruk av mat. Animalia sier at: "Haner av eggleggingsraser har så lite kjøttfylde at de er dårlig egnet for bruk til mat. Det er ikke et produkt folk kjøper”. Kyllingene har derfor ingen nytteverdi for oss mennesker verken i kjøtt- eller eggindustrien. Når hannkyllingene er én dag gamle sorteres hannene fra hunnene. Hannkyllingene samles på et samlebånd som leder mot en kvern. Selve avlivingen av hanekyllingene skjer så ved såkalt maserasjon, dvs. en øyeblikkelig knusing av dyret ved hjelp av hurtigroterende kniver. Omtrent 3 millioner hannkyllinger drepes i Norge hvert år ved bruk av denne metoden (kilde Animalia).

Video: TV2
chevron-down