Doner

Dyreforsøk alternativer

Dyrenes Forbund er positivt forpliktet til forskning og vitenskapelig fremgang, men ikke til en hver pris. Det er mulig å utføre forskning uten at dyrene trenger å betale prisen for det, og det blir allerede utført mye forskning uten dyreforsøk, inkludert på kreft og aids.

Dyrefrie metoder utviklet

Dyreforsøk er både økonomisk kostbare, grusomme og mange ganger er de heller ikke anvendelige for mennesker. Dette er noen av grunnene til at mange forskere i dag har gått foran og utviklet metoder for å studere sykdommer og teste produkter som erstatter dyr og faktisk er relevante for menneskers helse og velvære. Den dyrefrie forskningen består hovedsakelig av cellemodeller, datateknologi og prøver av pasienter. Disse og andre metoder som ikke inkluderer dyr blir ikke hindret av artsforskjeller som gjør det vanskelig eller umulig å anvende resultatene på mennesker, og de tar vanligvis mindre tid og penger å fullføre.

Det er mulig å erstatte dyreforsøk

Mange tror at uten dyreforsøk vil forskning på livstruende sykdommer som AIDS og kreft opphøre, men allerede en stor del av denne forskningen gjøres uten bruk av dyr. For eksempel har et flertall av de amerikanske universitetene - inkludert Harvard, Stanford og Yale - erstattet levende dyrestudier innen fysiologi, farmakologi og kirurgisk opplæring med dyrefrie metoder. Noen av de nye studiemetodene inkluderer i stedet observasjon under operasjoner, menneskelige simuleringer hos pasienter, bruk av menneskelige donasjoner donert til medisinsk forskning, sofistikerte dataprogrammer og mye mer.

For lite ressurser

Dessverre er det altfor lite fokus på forskning som ikke inkluderer dyr, og det er ingen alternativer til alle dyreforsøk for tiden. Men det betyr ikke at det er berettiget å utføre disse forsøkene på dyr. Vi tror at flertallet av mennesker vil være imot forsøk på mennesker i mot deres vilje, selv om det ville føre til store fremskritt i jakten på vaksiner og kurer mot forskjellige sykdommer. De samme kriteriene bør gjelde for andre dyr siden de - akkurat som oss - er følende, levende vesener. Vi må finne måter å forske på og oppnå fremgang uten å utsette dyr for smertefulle dyreforsøk.

For mer informasjon:
Legekomite for ansvarlig medisin
Forskning uten dyreforsøk

chevron-down