Doner

Om Dyrenes Forbund

Dyrenes Forbund ble opprettet i 2019 og er en ideell forening som hovedsakelig jobber for å øke kapasiteten i bevegelsen. Vi jobber for dyrs frihet og deres rettigheter. Vi ønsker å fremme empati og respekt for alle dyr.

Vi er en religiøst og partipolitisk uavhengig dyrerettsorganisasjon, som bruker alle lovlige midler til å utføre vårt arbeid. Dyrenes Forbund er en ikke-voldelig organisasjon.

Vårt oppdrag

Vi jobber for å samle, engasjere og inspirere aktivister, avsløre alle forekomster av dyremishandling og presse fram endringer i lovverket. Vi tror disse aktivitetene skaper systemisk sosial endring som til slutt vil føre til dyrs frihet.

Vår visjon

Vi ser for oss en verden der dyr ikke blir behandlet som produkter. Hvor vi i stedet for å spørre hvordan vi kan bruke dem for å tjene mest mulig, så spør vi: hvordan kan vi leve i fred sammen?

Organisasjonsform

Dyrenes Forbund arbeider åpent og idealistisk i en demokratisk og meritokratisk organisasjonsform, hvor de som er aktive har bestemmelsesrett i prosjektene de jobber med. Forenings struktur er preget av selvbestemmelse, initiativ og engasjement, som er grunnleggende verdier for arbeidet.

Våre verdier

Dyrs rettigheter
Vi tror at alle dyr har rett til ikke å bli utnyttet, eid, misbrukt eller drept for menneskelige formål.

Integritet
Vår integritet veiledes til enhver tid av konsistente moralske prinsipper. Vi er stolte og tar ansvar for alle offentlige og private beslutninger.

Anerkjenne og myndiggjøre
Vi anerkjenner samkjøringen av all undertrykkelse, og vi tolerer ingen former for undertrykkelse. Vi viser respekt for alle vesener uavhengig av etnisitet, identitet, seksuell orientering, tro, evne, klasse, alder eller art. Vi oppmuntrer til myndiggjøring av marginaliserte grupper.

Åpen og respektfull kommunikasjon
Vi fremmer åpen, respektfull kommunikasjon og en praksis med å ta opp forhold direkte som det første trinnet for konfliktløsning. Vi ivaretar medfølelse for alle, selv i møte med motgang og strever etter en kultur der enkeltpersoner føler seg trygge mot skade og trakassering.

Åpenhet
Vi fremmer frihet for relevant informasjon om saker av offentlig interesse/forbrukerinteresse og sosial rettferdighet. Samtidig har vi en sikkerhetskultur for å unngå at det går ut over sikkerhet og effektivitet i kampanjer.

Innovasjon
Vi søker kontinuerlig etter nye metoder for å forbedre effektiviteten i vår aktivisme og bevegelsen ellers.

Samhold
Vi støtter og styrker andre individuelle aktivister og organisasjoner i sitt eget arbeid. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, deling av ressurser, verktøy og informasjon.

Ikke-vold
Vi tar sterk avstand til all vold mot mennesker og dyr.

chevron-down