Doner

Dannelsen av Dyrenes Forbund

Vi er en ideell forening som kjemper for dyrs frihet og deres rettigheter.

HVORFOR ENDA EN FORENING? HVA SKILLER OSS FRA ANDRE?
Vårt fokus er å styrke og støtte eksisterende grupper, aktivister og organisasjoner med ressurser, kunnskap og veiledning. I første omgang nedprioriterte eller manglende områder i dyrevernsmiljøet. Vi tar oss av tekniske ting, som design, mail og webhosting, automatisering og mye mer. Vi ser at ved å sentralisere og effektivisere de tekniske løsningene for andre grupper, så kan de bruke mer tid på hva de virkelig brenner for.

PROSJEKTER VI STØTTER
Direct Action Everywhere Oslo med design av plakater og en nettside (dxe.no).
Fjærkledde historier fra Hen Haven Sanctuary/Frigård med pengeinnsamling og oppdatere merkevaren til frigården
Tyne og Tortura (tyneogtortura.no)
Husdyrnytt (husdyrnytt.no)
Maxmedia (maxmedia.no) - En selvstendig nyhetsside som drives av engasjerte frivillige som vil sette fokus på temaer og vinklinger som ofte uteblir fra tradisjonelle norske medier og publikasjoner.

Vi har også mange andre nye prosjekter på trappene som vil bli lansert fortløpende

TRENGER DU VÅR HJELP?
Har du et prosjekt eller en idé i magen som kan hjelpe dyrene? Ta kontakt, kanskje vi kan gi deg verktøyene og veiledningen du trenger for å kunne sette idéen ut i livet.

BLI MED PÅ LAGET
Vi har allerede flere titalls prosjekter vi jobber med og trenger din hjelp.

STØTT OSS
Ikke alle har tid til å bidra, men vi trenger også økonomisk støtte. Om du kan støtte oss økonomisk så kan du være sikker på at du likevel kan gjøre en forskjell for dyrene.

Arbeidsmetoder

Synliggjøring av bevegelsen. Hvis man søker på nett etter temaer som er relatert til dyrenes situasjon kan man ofte få et ensidig bilde av saken, derfor er det viktig at det blir laget virkelighetbasert artikler og video for søkere og forbrukere.

Smaken av vegansk mat er noe de fleste vil si de aldri har opplevd, annet enn at de har spist en banan eller en annen form for frukt. Mange er fremdeles usikre på hva vegansk mat er eller hvordan det smaker, de fleste vil si at det ikke er et måltid uten noen form for dyreprodukter. Med smaksprøver og brosjyrer ønsker vi å nå et bredere publikum.

3D visualisering av et vanlig liv for dyrene kan gjøre det lettere for folk flest å sette seg selv i dyrenes situasjon. Vi tror dette kan gjøre det lettere for publikum å få empati for dyrene. I samarbeid med Animal Equality får vi muligheten til å ta i bruk iAnimal.

Info-stands er en enkel og effektiv måte og gjøre aktivisme på, man trenger få folk, og man kan på kort tid dele ut mye informasjon i form av brosjyrer eller ved å vise bilder og filmklipp til publikum.

Brosjyreutdeling er en enkel metode å drive aktivisme på, man trenger få folk og man kan gjøre det hvor som helst når som helst. På gatehjørner rundt travle steder eller legge dem i postkasser til folk. Studier har vist at for hver tiende brosjyre som deles ut så reddes et dyr.

Foredrag for unge mennesker på universitet og skoler, eller for eldre mennesker i andre omstendigheter er en gylden anledning til å fremme budskapet på en saklig og faktabasert måte. Der kan man ta i bruk filmklipp, lyd og bilder samt fortelle om dyrenes skjebner.

Informasjonskampanjer skal bli utført der vi opplyser forbrukere om de faktiske forholdene dyrene er i, og ikke reklame bildene som industrien fremmer.

Samle og gi penger til aktivister

Det er mange måter å samle penger på for seg selv eller en sak, men ofte tar disse løsningene en betydelig andel av pengene eller så kanskje man ikke har en stor synlighet. Derfor tar vi tak å hjelper alle som trenger penger til utstyr, frigårder, advokater, og alle andre formål som fremmer dyrenes sak så lenge vi har midler til det. Vi håper da som en nasjonal enhet at vi kan hjelpe lokale grupper som har oppstartsvansker eller organiseringsproblemer.

Jobbe med desentralisering

En sentralisert bevegelse har en lettere mulighet for å kollapse eller miste momentum når alle beslutninger eller tanker skal innom en hvis person eller gruppe. Derfor jobber vi for å styrke individer og grupper til å ta egne beslutninger og igangsette egne prosjekter.

Hvis vi gjør folk mer selvstendige kan vi få til så mye mer sammen.

Prosjekter i 2020

Vi har allerede en del prosjekter vi har startet med, og det er bare begynnelsen. Har du et prosjekt du har selv lyst å begynne med eller så har du lyst å hjelpe til med et allerede eksisterende så ta kontakt!

Her er bare noen av våre igangsatte prosjekter.

 • Komme i gang med Aktiv for dyr prosjektet
  • Dette er et prosjekt der vi prøver å samle sammen alle eksisterende grupper og prosjekter som jobber for dyrene.
 • Publisere "Gjør en forskjell" brosjyren
  • En helt vegansk og anti- spesiesistisk brosjyre som promoterer 100% plantebasert kosthold og en livsstil som er bra for miljøet og som unngår alle dyreprodukter.
 • Oversette iAnimal videoer
  • iAnimal er et 3D 360 graders video prosjekt som gir brukeren en veldig realistisk opplevelse av hvordan dyr blir behandlet.
 • Komme i gang med "Aktivistenes håndbok"
  • En håndbok vi håper mange kan ta nytte av, der vi vil informere om lover og hva som er effektivt.
 • Lage diverse presentasjoner for diverse temaer som nye og erfarne aktivister kan ha nytte av
 • Fortsette med å lage mer info basert artikler for forbrukere

Verv

For å komme i gang trenger vi din støtte, enten gjennom donasjoner eller som frivillig verv! Ikke nøl, og gjør noe for dyrene i dag!

Verv som trengs per dags dato:

 • Media og kommunikasjon ansvarlig
 • Rekrutterings ansvarlig
 • Aksjonsansvarlig
 • Dokumentasjonsansvarlig
 • Teknisk ansvarlig
 • Dyrevernseminar ansvarlig
 • Sosial arrangement ansvarlig
 • Advokater, og andre med utdanning innen lov og rett
 • Video/foto redigerere
 • Skribenter
 • Designere/kunstnere
 • Personer med erfaring innen reklame og psykologi
 • Programmerere/kodere

Vi kan nås gjennom kontakt skjemaet vårt, eller på [email protected] for alle som er interessert. Skriv litt om deg selv og hva du vil hjelpe til med.

chevron-down