Doner

Miljøaspektet av en plantebasert diett

Det å legge om til et plantebasert kosthold eller leve en vegansk livsstil er noe av det beste vi kan gjøre for klimaet som enkeltmennesker. Kostholdet vårt har en enorm påvirkning på miljøet da maten vår krever ulike ressursmengder for å bli produsert. Visse matvarer vil dermed være mer bærekraftige enn andre da de vil kreve mindre vann- og arealressurser. Mange argumenterer også for at kortreist kjøtt likevel er mer klimavennlig enn importert plantebasert mat. Denne påstanden stemmer dårlig overens med virkeligheten og det norske nettstedet faktisk.no undersøkte dette videre da de sammenlignet importert chilensk avokado med «lokalt» rødt kjøtt, og konkluderte med at det er mye mer klimavennlig å spise importert avokado (en av de mest ressurskrevende plantene) enn å spise lokalprodusert storfekjøtt.

Norsk soyaimport fra Brasil

Husdyr-produksjonen står for 91% av ødeleggelsen av regnskogen i Amazonas. Dette bunner blant annet i at skogen brennes ned for å kunne lage plass til kjøtt-, egg- og melkeindustrien. Samtidig eksporteres det tonnevis av soya fra regnskogen. I 2014 importerte Norge 1 050 000 tonn soyabønner. Av dette gikk 195 000 tonn soya til landbaserte husdyr og 400 000 soyaprotein til fiskeoppdrett. 80 prosent av soyaimporten til Norge kommer fra Brasil. I Brasil har soyaeksporten bl.a. bidratt til avskoging av Amazonas-regnskogen og den brasilianske savannen.

Livet i havet

Noe av det mest forurensende for havet vårt er hvor preget det har blitt av søppel fra oss mennesker. Mye av søpla kommer fra land, men det er også en del søppel fra båter, som ødelagte fiskegarn og tau. Store fiskebåter kan fort kaste eller miste utstyr, noe som gjør dette til et stort problem for havet og dyrene. Fugler og andre dyr i havet spiser ofte søppel fordi de tror det er mat, noe som kan resultere i kvelning, indre skader eller forgiftning. Et annet problem er bruk av bensin og olje som også slippet ut i vannet, samt at det kan forekomme tilfeller av oljesøl fra oljeplattformer eller andre større båter.

Hva sier forskningen

WHO - World health organisationen - En plantebasert diett er 14% bedre for miljøet enn et tradisjonelt kosthold som inkluderer kjøtt, egg og meieriprodukter.

FN (UN - united nations) - forente nasjoner konkluderer med at en plantebasert diett er 18% bedre for miljøet enn en kost bestående av animalske produkter. Dette er mer enn all verdens transport kombinert (14%).

En FN-rapport fra UNEP (United Nations Environmental Panel, med hovedforsker fra NTNU i Norge) fastslo i 2010 at «et globalt skifte til et vegansk kosthold er vitalt for å redde verden fra sult, energiknapphet og de verste effektene av klimaendringer».

Et kosthold bestående av kjøtt, egg og meieriprodukter krever 18 ganger så mye land og ressurser som et rent plantebasert kosthold.
Kilde: Cowspiracy.com

Kilder

http://documents.worldbank.org/curated/en/758171468768828889/pdf/277150PAPER0wbwp0no1022.pdf
- https://www.felleskjopet.no/om-felleskjopet/barekraftig-landbruk-soya-og-palmeolje/soya-i-kraftfor/
- https://www.framtiden.no/aktuelle-rapporter/743-godt-brasiliansk-en-kartlegging-av-soyaforbruket-i-norsk-landbruk-og-oppdrettsnaering/file.html?fbclid=IwAR2PKN5i-mzExCXHQq8Prg2UV6zV-mITsUr2je38PSFFhevPJy15srZbUmw
- https://www.nytimes.com/2017/02/24/business/energy-environment/deforestation-brazil-bolivia-south-america.html?_r=0
- https://www.faktisk.no/faktasjekker/JE6/nei-rodt-kjott-fra-breim-er-ikke-bedre-for-klimaet-enn-avokado-fra-chile%2011.7.2019
- International Panel for Sustainable Resource Management: Assessing the Environmental Impacts of Consumption and Production: Priority Products and Materials. United Nations Environmental Program, 2010. Omtalt i The Guardian, 02.06.10
- https://web.archive.org/web/20190923225416/https://miljoagentene.no/marin-forsopling/soppel-i-sjoen-article6270-591.html

Faktisk.no

Faktasjekker siden Faktisk.no har sett på flere klassiske utsagn fra motstandere av en plantebasert diet, og kom med flere konklusjoner. Generelt at det ikke er verre å spise planter enn "kortreist" kjøtt.

  • https://www.faktisk.no/faktasjekker/JE6/nei-rodt-kjott-fra-breim-er-ikke-bedre-for-klimaet-enn-avokado-fra-chile
  • https://www.faktisk.no/faktasjekker/gK2/jo-det-store-flertallet-av-verdens-klimaforskere-er-enige-om-at-mennesket-pavirker-klimaet
  • https://www.faktisk.no/faktasjekker/QyY/planteburger-fra-usa-er-mer-baerekraftig-enn-norskprodusert-kjott
  • https://www.faktisk.no/faktasjekker/1jw/nei-husdyr-star-ikke-for-under-halvparten-av-utslippene-fra-landbruket
chevron-down