Doner

Si NEI til dyrefabrikker.

Redd dyr fra grusomhet - og reduser risikoen for fremtidige pandemier. Legg til navnet ditt i dag.

Signer oppropet: Be den norske regjeringen om å forby dyrefabrikker.

Den pågående coronavirus-pandemien har trukket hele verdens oppmerksomhet til farene ved å holde og slakte dyr under trange og uhygieniske forhold. For å ikke snakke om den enorme mengden med lidelse som finnes i det industrielle landbruket.

COVID-19 antas å ha dukket opp på et såkalt "Wet-marked" i Kina, men dette er ikke den første dødelige sykdommen som kommer fra dyr som holdes under trange, skitne forhold. Minst to av de farligste nye sykdommene i moderne historie har stammet fra moderne jordbruk: fugleinfluensa og svineinfluensa. Det er derfor ingen grunn til å tro at en fremtidig pandemi ikke kan starte på samme måte.

Her i Norge har vi lenge drevet med industrielt landbruk, eller såkalte dyrefabrikker. Disse ‘gårdene’ er egentlig ikke gårder i det hele tatt. De beskrives bedre som gigantiske lagre, der dyr avles for å vokse seg for store, for raskt, og leve sine korte liv på mørke, trange arealer.

Det er systemet i Norge som er med på å svikte dyrene. Bøndene må fortsette å avle og produsere dyr og dyreprodukter i en rask fart på grunn av Norges krav om effektivitet. Dette fører til at bonden får mange dyr og liten tid til å bli kjent med individene. Store flokker dyr samles på små arealer hvor de fores opp for å vokse raskest mulig. Kyllinger får lyste kunstig regulert slik at de skal spise mer og fortere, mens over 99% av norske griser tilbringer livet sitt innendørs.

Det er vist at dyr som lever trangt, møkkete og uten rikelig stimuli og håndtering av mennesker, vil bli stresset og urolige. Stressede dyr fører til lavt immunsystem som gjør det lettere for sykdommer å spre seg.

Intensivt jordbruk er en fare for både mennesker og dyr. Vi ønsker derfor å utfase dyrefabrikkene for å forhindre fremtidige pandemier, og den ubeskrivelige mengden med lidelse dyrene går gjennom. Vi må starte med færre dyr på større arealer, og alle dyr må få lov til å være ute. Generelt må dyrevelferden økes i all industriell landbruk. Disse dyrene vil oppleve større livsglede, være friskere og ha et høyere immunsystem. Dette vil kunne bidra til at pandemier holdes unna, og øke livskvaliteten til dyrene.

Vi oppfordrer derfor deg til å signere oppropet mot dyrefabrikker. Hvis du ikke hadde ønsket at hunden din skulle bodd i en dyrefabrikk, så ikke ønsk det for grisen heller.

Del denne siden

Du tok nettopp et standpunkt mot dyremishandling. Vil du hjelpe dyrene enda mer? - Del kampanjen nå!

Finansier kampen vår for dyr

Hjelp oss gjøre noe nå!
Hver krone teller.
DONER
chevron-down