Spar dyrene et helt liv med lidelse

Du kan endre skjebnen til landbruksdyrene ved å støtte oss slik at vi kan avslutte dyrs lidelser sammen

Kontakt oss

Vil du gjøre størst effekt med gaven din? Vi vil gjerne snakke videre med deg om hvordan vi kan være mest effektive til å hjelpe dyr sammen.
portrett Kenneth Aar

Kenneth Aar

Styreleder i Dyrenes Forbund
Vipps logo

586683

Fra appen trykk på "Send" deretter søk etter "Dyrenes Forbund".

Hva går pengene til?

pelsdyr

Din støtte sikrer dyr en stemme

Vi bidrar til å gi dyrene en stemme ved å belyse deres lidelse og jobbe for saker som betyr noe for deres liv. Vi samarbeider med grupper om å spre deres budskap, og vi produserer eget innhold på sosiale medier og bidrar til å opplyse folk om hva som foregår i dyreindustrien.

Din støtte fremhever DYRS RETTIGHETER

Per dags dato har dyrene i industrien nærmest ingen rettsvern. Vårt langsiktige mål er å skape en holdningsendring hos folk som gjør at vi som samfunn annerkjenner dyrene for de individene de er. Dette betyr flere rettigheter og større individuell frihet.

Din støtte bidrar til redde liv

Jo flere folk som får vite om dyreindustriens åpne hemmeligheter, jo flere folk vil ta avstand fra den. Dette vil bidra til å redusere antall liv tapt på grufullt vis.
Andre måter du kan donere på