Doner

Fem grunner til å støtte en frigård

Hvis du ikke har fått det med deg enda så finnes det faktisk gårder der dyr får leve i fred og utføre sine naturlige instinkter så langt det lar seg gjøres. Disse stedene kalles frigårder, fristeder for dyr eller sanctuaries på engelsk.

Vår definisjon av frigård er følgende “En farm/gård der ALLE ikke-menneskelige, samt mennesker kan leve i fred. Uten å bli utnyttet, skadet eller drept for menneskers bruk”. Altså det går ikke ann å ta inn sauer som ellers skulle bli drept for så å spise griser til middag. Alle dyr levende og døde skal ikke brukes eller bli tjent penger på.

Det finnes alt for få frigårder i verden, og det er langt flere dyr som trenger et trygt hjem enn det finnes plasser for dem. I Norge finnes det noen få frigårder, mens det er noen få flere såkalte mikro frigårder (micro sanctuaries). En micro frigård er ofte i bakgården til folk der de har plass til noen få dyr.

bonder med dyr
Bondene fra Dale Store Gård som koser med dyrene på gården. Foto: Ola Waagen

(1) GIR ET STED FOR FREMTIDIGE REDDEDE DYR Å VÆRE: Hvis dyr skal bli reddet fra en dyrefabrikk må det finnes steder der de kan leve i fred i etterkant. En viktig forutsetning for å kunne redde dyr fra industrien eller ta imot dyr fra mennesker som ikke kan eller ønsker å ha dem lenger/ behandlet dem dårlig, er å ha et sted de kan komme til. Det er viktig at stedet følger prinsipper som anerkjenner dyrets egenverdi og naturlige atferd og lar de leve ut livene sine ut fra de beste forutsetningene man kan gi. Å støtte en frigård betyr å bidra til at disse kriteriene for dyret blir oppfylt. 

(2) LÆRER NYE TING OM DYR: Vanligvis blir syke dyr ofte avlivet i industrien fordi det er for kostbart og “unødvendig” å bruke penger på veterinær når det må omfattende arbeid til for å redde dem. En frigård i USA ga veterinærer mulighet til å lære noe nytt ved å la de operere på en av deres store griser. Frigårder kan dermed bidra til økt kunnskap hos bl.a. veterinærer på en annen måte enn hva industrien ville gjort hvor. Dette gjør at veterinærene både får øke kompetansen på dyr de vanligvis ikke praktiserer på, og samtidig redde et dyrs liv. 

(3) GIR FOLK ET INNBLIKK TIL DYRS LIV OG PERSONLIGHET: Vi får en personlig kontakt med dyrene, og ser og lærer hvor lekne og fulle av personlighet de er. Ved å sette dyrene i mer gunstige miljøer enn de har vært i før, gir dem samtidig mulighet til å vise sine individuelle kvaliteter. Alle individer er ulike og dersom dyrene trives og har det bra, vil deres gode kvaliteter vokse frem. Frigårder gir oss mulighet til å bli kjent med de enkelte dyrene og man kan fort få et annet syn på dyrene enn hva man har hatt tidligere. Mange av de typiske industridyrene har kvaliteter vi kjenner igjen hos våre egne kjæledyr, noe mange kanskje ikke er klar over i dag. 

(4) GIR INSPIRASJON TIL HVORDAN FREMTIDEN KAN SE UT: Viser at det er mulig for menneske og dyr å leve i harmoni sammen. En frigård kan bidra til å gi en fin visjon av hvordan verden kan se ut i fremtiden dersom vi slutter å utnytte dyr. En slik harmonisk tilværelse er det mange som tviler på, men dette bidrar til å skape et bilde av hvordan det kan bli. Det er inspirerende å se mennesker og dyr som samhandler og trives i hverandres selskap og det kan kanskje inspirere andre til å se på dyr som mer enn bare et produkt. 

(5) MOTIVERER AKTIVISTER OG GIR DEM VILJESTYRKE, VISER HVA MAN KJEMPER FOR: Frigårder viser bilder av dyr som får leve ut sine artstypiske behov i en mye større skala enn dyr fra industrien kan. Det viser bilder av dyr som trives og oppfører seg deretter. Dette kan ha en stor motiverende effekt for aktivister og andre. Vi ønsker å se dyr glade og fornøyde og de triste bildene fra industrien gjør oss motiverte til å skape en endring. Man ønsker å se alle dyr like glade som de på frigårdene. Frigårder kan derfor fungere som en stor motivasjon og inspirasjon til å ville skape en endring og forbedre livene til de millionene av dyrene som er fratatt denne muligheten. 

HVORDAN DU KAN HJELPE: Du kan hjelpe en frigård ved å donere penger (frigårder taper penger ettersom dyrene ikke utnyttes), eller din tid og kompetanse: kanskje har du ferdigheter du kan ta i bruk ved å melde seg som frivillig (dersom de søker dette). Som regel trenger også dyrene veterinærhjelp og dyrene som er reddet fra industrien har ofte sykdommer enten knyttet til miljøet de kommer fra eller måten de er avlet på. Mange frigårder er derfor avhengig av økonomisk støtte for å klare seg og samtidig passe på dyrenes vel og ve. 

Det finnes få fristeder for ikke-mennesklige dyr i Norge, men per dags dato har vi følgende:

chevron-down