Doner

Bruk og betydning av ordene spesiesisme og artssjåvinisme

Ordene spesiesisme og artssjåvinisme er sjeldent brukt i det norske språk. Ofte er deres engelske motpart "speciesism" brukt istedet på grunn av manglende kunnskap om at ordene i det hele tatt eksisterer.

Det finnes så vidt Dyrenes Forbund vet, kun en lett tilgjengelig ordbok som i det hele tatt har tatt med ordet artssjåvinisme, Det Norske Akademis ordbok (NAOB).

Hva betyr spesiesisme og artssjåvinisme?

Begrepet artssjåvinisme eller spesiesisme (av engelske species, som betyr «art)» betyr å tillegge ulike rettigheter og verdier til vesener utelukkende på grunnlag av deres artstilhørighet. Spesiesisme kan beskrives som diskriminering av andre individer og grupper basert på deres artstilhørighet.

Wikipedia

Selv ville vi definert ordene som;
Spesiesisme og artssjåvinisme kan observeres som fordommer og undertrykkende praksis som resulterer i- og legitimerer overgrep mot dyr. Spesiesisme kan sees som en ideologi konstruert av mennesker for å opprettholde og rettferdiggjøre at dyr utnyttes, pines og drepes for menneskers formål.

Hvordan bruker man spesiesisme og artssjåvinisme i dagligtalen?

Språkrådet hadde følgende å si om hvordan man bøyer ordene og hvilket av synonymene som var foretrukket.

"Fordi vi på norsk kan lage sammensetninger av nær sagt hvilke ord som helst, kan en ikke regne med å finne så mange ordinære sammensetninger i allmennordbøkene. «Artssjåvinisme» bøyes uansett akkurat som «sjåvinisme», altså som et vanlig hankjønnsord, jf. Bokmålsordboka."

EntallFlertall
Ubestemt formBestemt formUbestemt formBestemt form
en sjåvinismesjåvinismensjåvinismersjåvinismene

"«Spesiesisme» finner jeg bare i Stor norsk ordbok (Kunnskapsforlaget), med ’artssjåvinisme’ som definisjon. Ønsker du å bruker «spesiesisme», blir det hankjønnsbøying også der (som andre ord på -isme)."

"Ingen av termene kan vel sies å være en del av allmennspråket, men siden «artssjåvinisme» er tatt inn i en ordbok som NAOB, vil jeg nok anbefale det ordet framfor «spesiesisme»."

chevron-down