Doner

Meningsmålinger om dyrevelferd fra Kjøttets Tilstand 2017

Ofte kan industrien gi deg inntrykket av at forbrukere rett og slett ikke bryr seg nok om dyrevelferd for at minimumsnivået kan økes. Dette har blitt sagt om buregg, pels og andre emner. Men gang på gang har forbrukere vist at de faktisk bryr seg, pris trumfer ikke og er ikke viktigere enn dyrevelferden.

Men for at forbrukere skal kunne bruke sin forbrukermakt så må de være opplyste om forholdene dyrene vi spiser og bruker lever under, det er de som regel ikke.

Vi håper denne listen over meningsmålinger og opinionsundersøkelser kan være til nytte for noen der som prøver å bedre livene til dyrene i de tusenvis av dyrefabrikkene rundt omkring i landet.

Forbrukernes forhold til etikk i matproduksjon

Dataen i følgende undersøkelser er hentet fra Kjøttets Tilstand 2017, som har er utgitt av Animalia, mens selve dataen er fra Epinion i en landrepresentativ undersøkelse på oppdrag for MatPrat, mai 2017. Undersøkelsen hadde 2026 deltagere.

I hvilke type kjøp og produktkategorier opplever du at etikk er relevant?

Kilde: Epinion, landrepresentativ undersøkelse på oppdrag for MatPrat, mai 2017. Figur 6.7.a. i Kjøttets Tilstand 2017

Når du handler mat i butikken, tenker du
da på om produktene er produsert på en etisk måte?

Kilde: Epinion, landrepresentativ undersøkelse på oppdrag for MatPrat, mai 2017. Figur 6.7.b. i Kjøttets Tilstand 2017

Hvor ofte gjør du etiske betraktninger
når du handler kjøtt og egg?

Kilde: Epinion, landrepresentativ undersøkelse på oppdrag for MatPrat, mai 2017. Figur 6.7.c. i Kjøttets Tilstand 2017

I hvilken grad har du tillit til at følgende norskproduserte varer er produsert på en etisk måte?

Kilde: Epinion, landrepresentativ undersøkelse på oppdrag for MatPrat, mai 2017. Figur 6.7.d. i Kjøttets Tilstand 2017

Hvilket område med egg - og kjøttproduksjon opplever du som mest problematisk med tanke på etikk?

Kilde: Epinion, landrepresentativ undersøkelse på oppdrag for MatPrat, mai 2017. Figur 6.7.e. i Kjøttets Tilstand 2017

Hva oppleves mest etisk å kjøpe eller spise?

Kilde: Epinion, landrepresentativ undersøkelse på oppdrag for MatPrat, mai 2017. Figur 6.7.f. i Kjøttets Tilstand 2017

I moderne matproduksjon vil man fra tid til annen støte på etiske dilemmaer der produsenter må gjøre prioriteringer med hensyn til hva som skal veie tyngst. Under har vi listet opp noen slike dilemmaer. Hvilket hensyn veier tyngst for deg?

Kilde: Epinion, landrepresentativ undersøkelse på oppdrag for MatPrat, mai 2017. Figur 6.7.e. g Kjøttets Tilstand 2017

Er du villig til å legge om dine handlevaner, som å bruke en annen kjede dersom butikken du vanligvis handler i ikke vil føre matvarer/ produkter som har dokumentert høy etisk standard?

Kilde: Epinion, landrepresentativ undersøkelse på oppdrag for MatPrat, mai 2017. Figur 6.7.h. i Kjøttets Tilstand 2017
chevron-down